6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’A İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME