İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI