AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ (GDPR) IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYGULAMALARI